Podeu escoltar la tertúlia del programa Parlem-ne de Ràdio Calella, del dia 12 de març.

10.3.09

Entrevistes

Senyor : No el conec personalment, i he tingut ocasió de saber de la seva activitat a través del blog i facebook, sobre el assumpte de la Riera de Capaspre, perquè Vd. ho cita en la seva al·legació, que avui dia 10 passarà pel ple, extraordinari i urgent, del Ajuntament de Calella. En tot cas, culpa nostra de no haver-nos assabentat.
Per la meva condició de regidor del partit quin logotip pot veure, em plauria tenir un canvi d´impresións amb persones que s´interessen pers aquest temes municipals.
Anem per les seves al·legacions. Primer felicitar-lo per haver-les presentat, tot i que no compartim ni comparteixo l´apreciació que en general manifesta.
El nostra partit tampoc ens agrada el projecte de l´Ajuntament, però no es el que el carril bici sigui a on costat o al altre, sinó la decisió en que es conforma tot l´espai central i les seves conseqüències. Estem a favor de fer unes voreres amples per millorar la comercialitat de la zona. O es que a Calella no vivim bàsicament del turisme i aquesta zona es de primer ordre.?. Creiem que no necessitem fer espais estil passeig, en tenim un dels millors, desaprofitat i tenim un parc terriblement abandonat. Espai amples si, i aquest hi quedarà però per aprofitament econòmic, per tant amb aparcaments. Com vol potenciar la vida nocturna, si s´eliminen les places d´estacionament ?.
Creiem que no s´ha valorat el problema de circulació que es crea a la cruïlla Jovara, Capaspre, Les Roques i la dificultat de girar a l´esquerra per passar per sota la via del tren. A més i això es sorprenent, no s´esmenta el nyap urbanístic d´haver acceptat que el cobriment faci un caixó de 36 cms. d´alcada per sobre del nivell del carrer. Això condiciona l´urbanització que ara estem comentant. Quan es falla al principi desprès es més difícil.
He vist comentaris que es temen l´ocupació de les voreres, Vd. solament diu les terrasses, entenc dels bars, quan ja es va preocupar la regidoria de comerç de prohibir discriminatòriament que els comerços que no fossin de flors, fruites i verdures i premsa no poguessin exposar al carrer .
.He volgut fer-li aquest comentaris abans del ple d´avui, perquè la nostra posició serà la d´abstenir-nos i m´agradaria haver-li explicat el perquè. Crec que el seu treball i preocupació es mereix aquesta explicació.
Molt atentament.
Josep Mª Vila Comas- Regidor del Partit Popular al Ajuntament
.........................................................
Benvolgut Sr. Vila,
voldria agraïr-li el correu que m'acaba d'enviar en relació a les al·legacions al Projecte d'Urbanització de la Riera Capaspre que he presentat com a resum de tot allò que s'ha dit i comentat al grup del Facebook i al blog.
Li agraeixo també que ens doni els seus punts de vista ja que a partir del diàleg, el debat i la discrepància és com s'arriba a trobar bones solucions.
Només dir-li també que al grup han sortit aquestes preocupacions per l'aparcament, per la cruïlla de la Riera, amb Passeig de les Roques i Jovara i el comerç en general. I aprofito per comentar que el canvi de costat del carril bici és una qüestió que ha sorgit com a resposta de l'Ajuntament, ja que la nostra petició era moure tot el vial central cap a la part de Sant Pol.
Però, si més no, hem lograt que es replantegés una mica més tot aquest tema tant important per la nostra ciutat.
Atentament (i gràcies per la seva abstenció),
Josep Barri

8.3.09

Ràdio i TV

Dilluns, 9 de març a les 21 h., Maresme Digital TV
Dilluns, 9 de març, a les 19 h., Ràdio Calella i als resums horaris
Dimecres, 11 de març, a les 13 h., Tertúlia de Ràdio CalellaBenvolgut Josep,
He llegit l'al·legació que has presentat al projecte d'urbanització de la riera i ho he fet, avui dilluns, minuts abans de l'enèssima reunió que hem fet sobre el tema de la riera.
La primera va ser amb entitats (Consell de Participació i Convivència), després han vingut els grups polítics, la comissió d'equipaments i els plens, després veïns per dos cops (avui mateix), a més d'hotels i altres establiments afectats i tothom qui m'ho ha demanat encara que fos particularment.
Tot i que puc entendre que qualsevol obra com més es debat millor, no és menys cert que des del govern tenim la responsabilitat de prendre decisions i ara, que t'escric després de la reunió i d'escoltar els veïns, intentarem acceptar una de les qüestions que tu també planteges, canviar el carril bici de costat.
L'al·legació ens obligarà a repetir un ple que en el seu moment ja vam fer per debatre sobre la riera.
Gràcies,
Josep Maria Juhé
..................................................
Hola Josep Maria,
t'agraeixo que m'hagis enviat aquest correu referent a l'al·legació que he presentat a partir de tot el que s'ha anat dient tant al grup del Facebook com al blog.
De totes maneres, però, m'agradaria aclarir que no tinc cap dubte ni en l'esforç que feu per explicar els projectes (aquest en particular) ni en la responsabilitat de decidir que teniu com a Ajuntament. Però el que a mi m'agradaria és que s'aprofitessin més les possibilitats de comunicació i participació amb tots els ciutadans que ho vulguin, sense que s'hagi de pertànyer a cap consell, comissió, grup o partit, ja que no tothom es troba en algun cas d'aquests. És allò que es parla tant ara de la transversalitat...
L'ús de les xarxes socials i d'internet, per exemple, seria un avenç en aquest sentit. I suposo que Consensus vol anar per aquest camí però no em podràs negar que en aquests moments (i ja fa uns mesos) és un autèntic desert.
Pel que es refereix al possible canvi d'ubicació de costat del carril bici, em sembla positiu encara que segueixo creient que és millor la proposta de moure tot el vial. Però aquí ja hi entren més criteris i es faci el que es faci, segur que serà a parit de bons arguments.
Per acabar voldria suposar que la darrera frase no és cap mena de retret. L'exposició pública dels projectes, la presentació d'al·legacions (encara que només en sigui una) i la discussió de qualsevol proposta són una part dels mateixos projectes, i el deure de l'administració és resoldre tots aquests supòsits i reunir-se les vegades que sigui necessari.
Records,
Josep Barri
..................................................
Bon Dia Josep,
Res a dir, gràcies un cop més,
Josep Maria

4.3.09

Reaccions